Kommande evenemang

 

Byssrunda
Turista i din egen by och besök olika platser för att få bingo på bingobrickan. Bingbrickan finns här och om du är osäker på var alla platser finns så hittar du en karta här.

Cykelorientering
Närmare hösten läggs ett antal kontroller ut som du kan hitta med hjälp av en karta. Närmare info kommer senare.

Renovering av Martharummet

Martharummets renovering avslutades under sommaren.

Smart-postautomat 

Den finns vid servicecentret utanför biblioteket. Det är möjligt att skicka och ta emot paket via automaten.