Kort Historia

 

Försommaren 1895 samlades några ungdomar i Pörtom till möte för att bilda den första ungdomsrörelsen på orten. Det var den utexaminerade folkskolläraren Gabriel Krook och Viktor Winberg som tog initiativet. Samma år, den 25 juli, samlades man till ett nytt möte, och där beslöt man att grunda Pörtom ungdomsförening. Sammanlagt 60 medlemmar antecknades i den nya föreningen, som blev den tionde i svenska Österbotten. Eftersom föreningen saknade egen lokal samlades man den första tiden till möten och kamratlig samvaro i olika gårdar på orten.

Redan på hösten 1895 flyttade både Krook och Winberg bort från byn, och det blev svårt att upprätthålla verksamheten i föreningen. År 1900 då pörtompojken Anders Sten dimitterades från Nykarleby seminarium blev det dock nytt liv i föreningen. Man beslöt att återuppta verksamheten vid ett möte den 2 september 1900. Mötena hölls förutom i bondgårdarna också i skolorna på Norrback, i kyrkbyn och i Sidbäck.

Frågan om en egen ungdomslokal i Pörtom diskuterades visserligen man och man emellan, men först den 23 oktober 1904 tog man upp frågan vid ett föreningsmöte. Beslutet om att bygga ett ungdomshem fattades på vårvintern 1906, och efter många om och men kunde man äntligen den 25 augusti 1907 inviga det nya hemmet på Berga.

Men medlemmarna var inte nöjda med placeringen av ungdomshemmet, och efter tio år väcktes frågan om en flyttning av hemmet till kyrkbyn. På hösten 1918 kom byggnadsarbetet igång och den 5 juni 1920 kunde man inviga det nya ståtliga ungdomshuset.

Källa: Sammanfattning av de första sidorna i Börje Sidbäcks bok ”Ung i går och idag Pörtom uf 1895-1995"

Sammanställt av Annika Lindgård